www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

R1. Management asigurat pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin desfăsurarea activitaţilor din GANTT pentru realizare indicatori stabiliţi, cu respectarea actelor normative în vigoare.
R2. Urmare a implementării activitităţii / subactivităţii A3 / A3.1 a Proiectului, minimum 270 preşcolari şi elevi, din judeţul Sibiu, din care minimum 28 aparţinând minorităţii roma şi minimum 45 din mediul rural vor beneficia de servicii suport educational matematică / informatică.
R3. Urmare a implementării activitităţii / subactivităţii A4 / A4.1 a Proiectului, minimum 270 preşcolari şi elevi, din judeţul Botoşani, din care minimum 28 aparţinând minorităţii roma şi minimum 45 din mediul rural vor beneficia de dezvoltarea abilităţilor emoţionale / consiliere social / suport emoţional / psihologic / consiliere vocaţională.
R4. Urmare a implementării activitităţii / subactivităţii A5 / A5.1 a Proiectului, se va dezvolta minimum 1 reţea partenerială în judeţul Botoşani între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate în scopul asigurării sustenabilităţii din perspectivă instituţională.
R5. Urmare a implementării activitităţii / subactivităţii A6 / A6.1 a Proiectului, minimum 200 de reprezentanţi ai copiilor din grupul ţintă (părinţi/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate), din judeţul Botoşani, vor beneficia de servicii de educaţie parentală / consiliere socială, în vederea dezvoltării abilităţilor parentale sau după caz a soluţionării diferitelor probleme de natură socială.