www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Scopul serviciilor de sprijin psiho-social îl reprezintă dezvoltarea abilităților emoționale, consilierea vocațională, asigurarea suportului emoțional/ psihologic pentru minimum 270 preșcolari și elevi membri ai grupului țintă din proiectul FormAcces.

Prin realizarea acestui obiectiv membrii grupului ţintă vor beneficia de următoarele servicii:

  1. dezvoltare a abilităților emoționale și sociale interpersonale,
  2. dezvoltare a deprinderilor de viață independentă ale copiilor,
  3. de consiliere socială,
  4. de facilitare a comunicării copiilor cu parinții plecați în străinătate,
  5. de suport emoțional/psihologic,
  6. de consiliere vocațională.

Prin oferirea acestor servicii se are în vedere stimularea participării la educație și prevenirea a fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

Baza de date cuprinde:

- Instrumente/ tehnici de lucru specifice consilierii psiho-sociale a preşcolarilor/ elevilor (elaborate/ dezvoltate de experţii din cadrul activităţii A4.1- Dezvoltare abilități emoționale, consiliere socială, suport emoțional/ psihologic, consiliere vocațională)

- Studii de caz – consiliere psihologică, consiliere social, consiliere vocațională.

Studiile de caz pentru dezvoltarea de abilități emoționale, consilierea socială și vocațională vor fi viza fie preşcolarii/ elevii membri ai GT în cadrul proiectului FormAcces fie vor fi modele identificate şi dezvoltate ca bune practici.